Site Overlay

ABOUT

I work mainly with nature motives, and in oil medium. My works are multi – layered with visible texture in the painting, which indicates a multi – stage work by repainting and finding the right expression on a given topic.

Jag arbetar främst med naturmotiv med oljemåleri som medium, Mina verk är flerskiktade med synlig struktur i målningen, vilket indikerar ett flerstegsarbete genom att måla om och hitta det rätta uttrycket i ett givet ämne.